Metaş İç ve Dış Ticaret Ltd Şti

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Metaş İç ve Dış Ticaret Ltd Şti (“METAŞ” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

Çerez Nedir?

 

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?

 

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de Metaş olarak https://www.metasoutdoor.com internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

 

Çerez Çeşitleri

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

Websitemizde Kullanılan Çerezler: İnternet sitemizde hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler, seçmeniz durumunda pazarlama çerezleri kullanılmaktadır. Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar ve anonim niteliktedirler. Pazarlama çerezleri ise internet sitesi üzerinden toplanan bilgiler sayesinde tarafınıza daha iyi ve ilgili kampanyalar sunabilmek için kullanılmaktadır.

Web sitemizde zorunlu ve tercihlerinize göre kullanılabilen diğer çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Tablomuzu inceleyebilirsiniz.

 

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

 

https://www.metasoutdoor.com internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden bu çerezler devre dışı bırakılamamaktadır.

 

Sitemizde kullanılan çerezler için “Gizlilik Tercih Paneli”ni kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, zorunlu çerezlerin dışında kalan tüm çerez grupları kendiliğinden “Devre Dışı Bırakılmış” bir şekilde gelmektedir. Kullanıcılarımız, istekleri doğrultusunda bu çerezleri tekrar aktif hale getirebilir veya aktifleştirmiş olduğu çerezleri daha sonra tekrar devre dışı bırakabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki kullandığımız çerezlerin devre dışı bırakılması/kalması, https://www.metasoutdoor.com internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Zorunlu olmayan çerezlerin aktif hale getirilmemesi durumunda, uygulamayı ve/veya internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. Uygulamadan ve/veya internet sitesinden tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye ediyoruz.

Çerezlerin “Gizlilik Tercihi Paneli” Dışında Yönetilmesi: Sitemizde kullanılan çerezleri en verimli şekilde yönetimi “Gizlilik Tercih Paneli” üzerinden sağlanmaktadır. Ancak siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemleri de tercih edebilirsiniz:

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veyanwww.youronlinechoices.eu/tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya doğrudan tarayıcı olarak Brave kullanabilirsiniz.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

 

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in GMK Bulvarı No:100/A Maltepe/Ankara adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, [email protected] adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Metaş'ın kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

5.Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

EK 1: ÇEREZ TABLOSU

 

ÇEREZ TÜRÜ  ÇEREZ İSMİ  KULLANIM AMACI  SÜRESİ 
Zorunlu _cf_bm Gerçek kişi ve bot hesapları ayrıştırmak için kullanılmaktadır. 1 gün
Zorunlu _RequestVerificationToken İnternet sayfası güvenliği için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Zorunlu _cfuvid DNS bağlantısının sağlanması ve site içi içeriklerin yüklenmesi için amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Zorunlu did Ziyaretçilere eşsiz kimlik atamak için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Zorunlu i Sayfa geçişlerinde kullanıcı durumunu korumak için kullanılmaktadır. 400 gün
Zorunlu optout Kullanıcıların çerez seçimlerinin takip edilmesi için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Zorunlu SERVERID Kullanıcıların sunuculara atanması için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Zorunlu sync_cookie_csrf İnternet sayfası ile üçüncü taraf Veri Yönetim Platformu arasındaki bağlantının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Zorunlu test_cookie Kullanıcı tarayıcısının çerezleri desteklediğinin kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Zorunlu ts Kullanıcıların PayPal hesaplarına erişimi için kullanılmaktadır. 1 gün
Zorunlu u İnternet sitesi üzerinden kullanıcı girişlerinin sağlanması için kullanılmaktadır. 1 gün
İstatistik _ga Site ziyaretçilerine eşsiz bir kimlik atayarak istatistik verileri çıkarılması için kullanılmaktadır. 2 yıl
İstatistik _ga_# Herhangi bir ziyaretçinin internet sayfasına kaç defa eriştiğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 2 yıl
İstatistik _gat Google Analytics tarafından talep sayısını arttırmak için kullanılmaktadır. 1 gün
İstatistik _gid Kullanıcıların internet sayfasını nasıl kullandıklarına ilişkin istatistiki veri oluşturmak için, kullanıcılara eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
İstatistik _tt_enable_cookie Gömülü hizmetlerin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
İstatistik _ym_retryReqs Kullanıcıların davranışsal verilerini kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
İstatistik cksync.php Çerez veri senkronizasyonunun kapalılık veya açıklık durumunun tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
İstatistik PugT Çerezlerin kullanıcı ziyaretleri esnasında kaç defa güncellendiğinin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 30 gün
İstatistik visitor-id Kullanıcı bilgilerinin iç sistemlerde saklanması amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
İstatistik yandexuid Kullanıcıların internet sayfasını ziyaret ederken oluşturulan davranışsal verileri kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. 400 gün
İstatistik ymex Kullanıcıların internet sayfasını ziyaret ederken oluşturulan davranışsal verileri kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama #GUID#23 N/A 7 gün
Pazarlama _rtbh.lid Çeşitli internet sayfalarından kullanıcı davranışsal verilerini toplamak amacıyla kullanılmaktadır. Kalıcı
Pazarlama _rtbh.uid Çeşitli internet sayfalarından kullanıcı davranışsal verilerini toplamak amacıyla kullanılmaktadır. Kalıcı
Pazarlama _fbp Çeşitli ürün reklamlarını kullanıcılara sunmak amacıyla Facebook tarafından kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama _gcl_au Reklam süreçlerinin verimliliğini gözlemlemek amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama _kuid_ Kullanıcılara reklam verilebilmesi için cihazların tespit edilmesini sağlayan eşsiz kimlikler tayin edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 180 gün
Pazarlama _ttp Gömülü hizmetlerin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama _ym#_lastHit N/A Kalıcı
Pazarlama _ym#_lsid N/A Kalıcı
Pazarlama _ym_d Kullanıcıların internet sayfasına ilk ziyaret tarihinin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama _ym_isad Kullanıcıların herhangi bir reklam önleyici yazılım kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Pazarlama _ym_synced Kullanıcıların arama çubuğu kullanımını takip etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kalıcı
Pazarlama _ym_uid Kullanıcıların davranışlarını kişisel veri olmayacak şekilde toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama _ym_visorc Kullanıcıların internet sayfası gezintilerini analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Pazarlama ads/ga-audiences Kullanıcıların internet sayfasına girdiği zamanı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama AdServer/Pug Kullanıcıların internet sayfasına girdiği zamanı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama adx/cm Kullanıcıların internet sayfasındaki kampanyalar ile olan etkileşimlerini izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama am_tokens Kullanıcılara ilgili reklam ve içeriklerin sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 14 gün
Pazarlama am_tokens_eu-v1 Kullanıcılara ilgili reklam ve içeriklerin sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 14 gün
Pazarlama anj İnternet sayfasını yeniden ziyaret eden kullanıcıların belirlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama ayl_visitor Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 30 gün
Pazarlama bh N/A 1 yıl
Pazarlama CMID Kullanıcıların kaç defa internet sayfasını ziyaret ettiği ve ne kadar süre ile internet sayfasında kaldığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama CMPRO Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama CMPS Kullanıcıların kaç defa internet sayfasını ziyaret ettiği ve ne kadar süre ile internet sayfasında kaldığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama criteo Kullanıcılara ilgili reklam ve içeriklerin sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 14 gün
Pazarlama criteo_write_test Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Pazarlama cs Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama cto_bundle Kullanıcılara ilgili reklam ve içeriklerin sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 13 ay
Pazarlama cto_tld_test Aynı kullanıcıya farklı cihazlar üzerinden kişiselleştirilmiş reklam ve kampanyaların sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Pazarlama data-c Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 30 gün
Pazarlama data-c-ts Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 30 gün
Pazarlama demdex Kullanıcıların içerik analizleri ve araştırmalar sonucunda, kullanıcılara daha çok özelleştirilmiş reklamlar sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 180 gün
Pazarlama dpm Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 180 gün
Pazarlama eng_mt Kullanıcılar ile reklam bantları arasındaki etkileşimin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kalıcı
Pazarlama i/jot/embeds Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama IDE N/A 1 yıl
Pazarlama KRTBCOOKIE_# Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 30 gün
Pazarlama match Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama metrika_enabled Kullanıcılara sunulacak reklamların uygunluğunun arttırılması amacıyla, kullanıcıların farklı internet sayfaları üzerinden takip edilmesi suretiyle kullanılmaktadır.  Oturum süresi boyunca
Pazarlama mv_tokens Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 14 gün
Pazarlama mv_tokens_eu-v1 Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 14 gün
Pazarlama pixel Kullanıcılara sunulacak reklamların uygunluğunun arttırılması amacıyla, kullanıcıların farklı internet sayfaları üzerinden takip edilmesi suretiyle kullanılmaktadır.  Oturum süresi boyunca
Pazarlama rum Kullanıcıların kaç defa internet sayfasını ziyaret ettiği ve ne kadar süre ile internet sayfasında kaldığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama setuid İnternet sayfası yöneticisi tarafından kullanıcı verilerinin senkronizasyonuna karar verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama sync Kullanıcı davranışsal verilerini toplayarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama sync_cookie_csrf_secondary N/A 1 gün
Pazarlama tt_appInfo Gömülü hizmetlerin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama tt_pixel_session_index Gömülü hizmetlerin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama tt_sessionId Gömülü hizmetlerin takip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama tv_UICR Kullanıcılara sunulacak reklamların uygunluğunun arttırılması amacıyla, kullanıcıların farklı internet sayfaları üzerinden takip edilmesi suretiyle kullanılmaktadır.  30 gün
Pazarlama tvid Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 yıl
Pazarlama uid Kullanıcıların kaç defa internet sayfasını ziyaret ettiği ve ne kadar süre ile internet sayfasında kaldığının tespiti amacıyla kullanılmaktadır. 1yıl
Pazarlama um Aynı kullanıcıya farklı cihazlar üzerinden kişiselleştirilmiş reklam ve kampanyaların sunulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama uuid2 Kullanıcılara sunulacak reklamların kişiselleştirilebilmesi için kullanıcı özelinde eşsiz kimlik ataması yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay
Pazarlama visitor/sync İnternet sayfasını ziyaret eden kullanıcıları segmentlere ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama watch/# N/A Oturum süresi boyunca
Pazarlama xuid Kullanıcılara sunulan reklamların kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Pazarlama yabs-sid Kullanıcılara sunulacak reklamların uygunluğunun arttırılması amacıyla, kullanıcıların farklı internet sayfaları üzerinden takip edilmesi suretiyle kullanılmaktadır.  Oturum süresi boyunca
Pazarlama yuidss Kullanıcılara sunulacak reklamların uygunluğunun arttırılması amacıyla, kullanıcıların farklı internet sayfaları üzerinden takip edilmesi suretiyle kullanılmaktadır.  1 yıl

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR